ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.2566-มิ.ย.2566)

ประกาศจัดซื้อไตรมาส3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ ไตรมาส3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-ต.ค.65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-พ.ย.65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-ธ.ค.65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-ม.ค.66

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนก.พ.-66

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน-มี.ค.-66

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2566

1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเป็นถนน-คสล.-หมู่ที่-4

2ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็น-ถนน-คสล.สายทางหลวง

3.ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน-คสล.-ม.9

4.ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.2566-มี.ค.2566)

ประกาศจัดซื้อไตรมาส 2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ไตรมาส2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ อบต.ท่าดอกคำ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าดอกคำ ตำบลท่าดอกคำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ㆍㆍ เมตร หนา ㆍ.๑๕ เ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองแสง หมู่ที่ ๔ – หนองแสงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแสง ตำบลท่า ดอกคำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘- เ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน 212 อบต.ท่าดอกคำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแสง ตำบลท่าดอกคำ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง แผ่นดิน ๒๑๒ อบต.ท่าดอกคำ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าดอกคำ ตำบลท่ดอกคำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย องค์การบริหา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง แผ่นดิน ๒๑๒ อบต.ท่าดอกคำ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าดอกคำ ตำบลท่ดอกคำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย องค์การบริหา