ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมผิวทางด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต สายหน้าวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง-หน้าโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมผิวทางด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต สายหน้าวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง-หน้าโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมผิวทางด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดิน 212-หน้าบ้านครูอนงค์ บ้านโนนสา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง-หน้าโรงเรียนหนองฮูฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง-หน้าโรงเรียนหนองฮูฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดิน 212-หน้าบ้านครูอนงค์ บ้านโนนสา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศต่างๆ/ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดิน 212-หน้าบ้านครูอนงค์ บ้านโนนสา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศต่างๆ/ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง-หน้าโรงเรียนหนองฮูฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง-หน้าโรงเรียนหนองฮูฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ