โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ โดย นางสาวปิยะฉัตร ศรีน้อย  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ในฐานะตัวแทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ พร้อมทั้ง นางสาวอทิตยา พงค์ชยุดา นักทรัพยากรบุคคล และนางสาวสาวิตรี สนั่นเอื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักปลัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 30 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างพฤติกรรมวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใส มีจิตสำนึกค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง อันจะส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการไทยใสสะอาด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *