มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

มติ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565