ป.ป.ช. บึงกาฬ ดำเนินกิจกรรม CLINIC ITA BUENGKAN 2024 ครั้งที่ 7

ป.ป.ช. บึงกาฬ ดำเนินกิจกรรม CLINIC ITA BUENGKAN 2024 ครั้งที่ 7

วันที่ 18 มกราคม 2567 นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผอ.ป.ป.ช.บึงกาฬ มอบหมายให้นายนราวิชญ์ มาตราช หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต และคณะฯ ดำเนินกิจกรรมเปิดคลินิกเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
(thumbtack) โดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (เกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA “Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *