ป.ป.ช. บึงกาฬ ขับเคลื่อน Roadmap ครั้งที่ 4 กิจกรรมนิเทศแบบวัด OIT

️ ป.ป.ช. บึงกาฬ ขับเคลื่อน Roadmap ครั้งที่ 4 กิจกรรมนิเทศแบบวัด OIT วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผอ.ป.ป.ช.บึงกาฬ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมนิเทศให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดบึงกาฬ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ อำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นการยกระดับ มาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 2. เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 3. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA “Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *