ปริญญาตรี 15,000 บาท

เป็นที่สนใจของมนุษย์เงืนเดือนจำนวนมากกับนโยบายของพรรคเพื่อไทย “ปริญญาตรี ต้องได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท เป็นอย่างน้อย หลังจากที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็มีการกล่าวขานกันไปทั่ววงการข้าราชการทั้งชั้นผู้น้อยและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของนโยบายดังกล่าว ข้าราชการชั้นผู้น้อย และลูกจ้างส่วนราชการเป็นจำนวนมากต่างก็มีความหวังขึ้นมาทันทีกับนโยบายดังกล่าว มีคนสอบถามมาทางผมเป็นจำนวนมาก ว่า “พนักงานจ้างทั่วไป ภารกิจ ที่จบปริญญาตรี แต่ตำแหน่งที่ครองปัจจุบันเป็นวุฒิ ปวช. ปวส.จะได้รับเงินเดือนดังกล่าวด้วยหรือไม่? ซึ่งที่ผ่านมาผมก็ให้คำตอบกับน้องๆพี่ๆไม่ได้ เพราะแนวทางการจ่ายเงินดังกล่าวยังไม่ชัดเจน จนกระทั่วเมื่อวานนี้ (18 ม.ค. 2555) ผมได้เห็นระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามเมื่อวันที่ 13 มกราคา 2555 ที่ผ่านมา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 18 ง วันที่ 18 มกราคม 2555 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (19 มกราคม 2555) เป็นต้นไป

ในระเบียบดังกล่าวมีอะไรน่าสนใจบ้าง อันดับแรก ได้มีการยกเลิกคำนิยาม “ราชการ” ตามระเบียบปี 2548 และให้ใช้คำนิยามใหม่แทน    “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร(ไม่รวมถึงนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม)ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ(ไม่รวมถึงพลตำรวจสำรอง)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

ข้อ 6 ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราววเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท ถ้าเงินที่ได้รับรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ 8,610 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 8,610 บาท

ข้อ 6/1 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจากเงินเดือนหรือค่าจ้างจนถึงเดือนละ 15,000 บาท

ข้อ 6/2 ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้ามีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท ถ้าเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมกับค่าครองชีพชั่วคราวแล้วไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มอีกจนถึงเดือนละ 9,000 บาท

ข้อ 6/3 ลูกจ้างชั่วคราว ที่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้ามีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 9,000 บาท

เป็นยังไงบ้างครับ อ่านระเบียบดังกล่าวแล้วรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างไหมครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นทุกๆคนด้วยนะครับ  อ้อ ลืมบอกไปว่ามีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไปด้วยนะครับ  สำหรับพี่ๆน้องๆชาวท้องถิ่น ก็คงต้องรอสักพักใหญ่ๆนะครับ รอให้ ก.กลาง ต่างๆเขามีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์ดังกล่าวก่อน ซึ่งคงจะมีหนังสือแจ้งแนวทางที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง สำหรับคำถามที่จะตามมาต่อไป ก็คือ ระเบียบดังกล่าวเป็นธรรมกับข้าราชการและลูกจ้างทั่วประเทศหรือไม่ วันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งครับ

ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *