ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ (ภูลานคำ) เพื่อเป็นสถานที่ประสานงานและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

                                                                      ( นายปรีชา กงภูธร )
                                             ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ไฟล์แนบเอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *