ข้อมูลการติดต่อ

 

สถานที่ติดต่อ :  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 9 บ้านท่าดอกคำ ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220

: SAO Tha Dok Kham, Bueng Khong Long District, Bueng Kan 38220

เบอร์โทรศัพท์/เบอร์โทรสาร  : 0-4249-0991

เว็บไซต์ :  www.tadokkam.go.th

e-mail : palad@tadokkam.go.th